Field name Czech name
issueDate Datum vystavení
dueDate Datum splatnosti
bookingDate Datum zaúčtování
taxDate Datum zdanitelného plnění
taxReturnDate Datum uplatnení odpočtu
vatCountryType Místo plnění
branch Středisko
project Zakázka
finAccount Číslo účtu (účetní kategorie)